การจองสินค้า

  • สินค้าจะถูกเก็บไว้ให้ภายใน  2 วัน ยิ่งเร็วยิ่งส่งเร็ว หลังนับจากวันที่กดจองสินค้า  หากเกินจากกำหนดโดยยังไม่มีการแจ้งโอนผ่านระบบของทางร้าน ( Tab : payment )  ระบบจะทำการตัดรายการจองออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

  • ทางร้านไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่นๆๆหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใส่ได้หรือใส่แล้วไม่เข้ากับตัวเอง และจะไม่ได้ดูแลในส่วนของการฝากขายสินค้า

การเคลมสินค้า

  • ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาด  ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่  ทั้งนี้การแจ้งเคลมสินค้าจะกำหนดไว้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้ว  หากเกินกว่ากำหนดทางร้านขอสวงนสิทธิ์ในการเคลมสินค้า

ดังนั้น ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านตรวจสอบสินค้าโดยทันทีเมื่อได้รับสินค้า

  • การแจ้งเคลมสินค้าจะต้องแจ้งผ่านทาง message ของเวปไซส์เท่านั้น พร้อมแนบไฟล์รูปบริเวณที่สินค้ามีปัญหา  เมื่อทางร้านได้รับข้อความจะรีบติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด

**ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การแจ้งเคลมสินค้าผ่านช่องทาง    theggtwin@gmail.com   นะคะ

การคืนเงิน

  • ทางร้านจะทำรายการคืนเงินให้ในกรณีสินค้ามีปัญหาไม่สามารถมีรายการชิ้นใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้าได้เท่านั้น

การนำรูปภาพใช้เพื่อเชิงพาณิชย์

  • ภาพและรายละเอียดสินค้าของ GGtwin  ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยทีมงาน GGtwin ซึ่งเป็นสิขสิทธิ์ของทาง GGtwin แต่เพียงผู้เดียว  ทางร้านไม่อนุญาตให้บุคคลใดนำรูปภาพและรายละเอียดสินค้าที่ได้จัดทำขึ้น นำไปใช้เพือเอื้อแก่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์